Welkom

Hartelijk welkom op de website van Bureon, het onderzoeks- en adviesbureau voor regionaal en ruimtelijk-economische vraagstukken van Sergej Bulterman.

Vitale economie en sterke regio’s

Een vitale economie is een voorwaarde voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Nederland streeft naar sterke regio’s, waarin mensen prettig wonen, werken en recreëren en waarin het voor het bedrijfsleven goed ondernemen is. Met oog voor de omgeving en het milieu.
Om dit te realiseren staan ambtenaren, (project)managers van instellingen, investeerders en ondernemers voor de opgave om de economie van hun stad en regio te versterken. In de dagelijkse praktijk betekent dit voortdurend gezamenlijk werken aan verbetering van ruimtelijk-economische situatie in het gebied. Door investeringen te plegen en initiatieven te nemen.

Van kennis en inzicht naar ideeën

Kennis over de wijze waarop een gebied ruimtelijk-economisch functioneert is nodig om tot passende en uitvoerbare antwoorden op ruimtelijke vraagstukken en problemen te komen. Deze kennis levert inzichten die inspireren tot ideeën voor de toekomstige economische ontwikkeling van uw wijk, stad of regio. Bent u, als gemeente, ondernemer of betrokken organisatie op zoek naar kennis die ruimte creëert voor ideeën? Dan bent u bij Bureon aan het goede adres!
Bureon, ruimte voor ideeën…

 

Deel op je favoriete website!